یکشنبه , مارس 7 2021
enfaps

پستهای اخیر

حدیث، کرونا وپیام های پنهانی

بخش: ژورنالزم و ابلاغ عامه نصاب (کورس):‌ در چوکات غصری قصه ګوی روایتی موضوع درس: حدیث، کرونا وپیام های پنهانی ذو القعدة ۲۵، ۱۴۴۱ هـ ق   بخاطر جلوگیری از ویروس کرونا در افغانستان پیام های گوناگونی توسط شبکه های مخابراتی می آید که، درآن پیام ها بخاطر جلوگیری از …

بیشتر بخوانید! »

اعلام جنگ توسط یک دولت تسلیم شده

بخش: علوم سیاسی نصاب (کورس):‌ السّیّاسة المدنیّة ذو القعدة ۴، ۱۴۴۱هـ ش درس: اعلام جنگ توسط یک دولت تسلیم شده   اکنون یک مرکز مطالعاتی در غرب ایجاد شده است که نام آن مرکز مطالعات گروههای مسلح است. ظاهر است که اکثر این گونه گروه های مسلح در جهان اسلام …

بیشتر بخوانید! »

پرهیزکردن جامعه بخاطر جلوگیری از کرونا

بخش طب یونانی ۲۷ شوّال، ۱۴۴۱ هـ ق درس: پرهیزکردن جامعه بخاطر جلوگیری از کرونا در معهد الدعوة پیرامون جلوگیری از ویروس کرونا، وپرهیز از آن چندین درس داده شده است، درآن درس ها تفصیلا بحث شده بود که، بخاطر جلوگیری ازویروس کرونا کدام کدام گامهای عملی برداشته شود، وبه …

بیشتر بخوانید! »

نقش توهمات در حفاظت از محیط زیست

بخش: مرکز التسهیل و التوجیهـ تاریخ:‌ ۷ شوّال، ۱۴۴۱ هـ ق كورس: حفاظت از محیط زیست درس: نقش توهمات در حفاظت از محیط زیست در مناطق مرزی، بلکه در تمام افغانستان، هیچ کس درختان قبرستان را قطع نمی کند یا چوب را از آن جا ها نمی بردارد. آنها شاید …

بیشتر بخوانید! »

فکر ساینسی برای تردید اخبار جعلی

بخش ژورنالزم وابلاغ عامه کورس: ژورنالزم جدید بر مبنای اصول علمی قدیم اسلامی موضوع درس: فکر ساینسی برای تردید اخبار جعلی ‪شوال ۱،، ۱۴۴۱ هـ ق   هرسال، مهتاب عید تبدیل به موضوع اخبار جعلی می شود، وامسال هم به سال های دیگر هیچ تفاوتی نداشت. روز جمعه، بست و …

بیشتر بخوانید! »

صوم النهار و قیام اللیل

مرکز اسلام شناسی  ۲۵ رمضان، ۱۴۴۱ هـ ق  صوم النهار و قیام اللیل  هرشخص میداند که مسلمانان در ماه مبارک رمضان روزه میگیرند، اما یک موضوع شهرت چندانی ندارد وآن اینکه مسلمانان نه تنها در ماه مبارک رمضان روزه میگیرند بلکه، قیام اللیل (شب بیداری) هم میکنند، یعنی بخشی زیادی …

بیشتر بخوانید! »

استفاده از گوشه نشیني

علوم سياسي تزکیة النفس ۵ رمضان،  ۱۴۴۱ هـ ش استفاده در زمان گوشه نشینی در درس گذشته گفته شده بود که، در زمان شیوع وبا تدابیری که باید گرفته شود یکی از آنها انزوای خانگی هم است. دراین درس میخواهم این را بگویم که، در زمان انزوای خانگی ویا قرنطینه …

بیشتر بخوانید! »

جلوگیری از شیوع وبا

معهد الدّعوه انستیتیوت طب یونانی ۲۴ شعبان، ۱۴۴۱ هـ جلوگیری از شیوع وبا وبایکبیماریعمومیعفونیاست،قسمیکهاکنونویروسهمهگیرکرونااست. شیوعچنینوبایعمومیوجهانیصدسالپیشدرآخرجنگجهانیاولدرسراسرجهانگسترشیافتهبود. ودر افغانستان و هندوستان نیز به شدت وجود داشت، و آن را اپیدمی می نامیدند، ودر سطح جهانی بنام آنفولانزای اسپانیایی (Spanish flu) نامیده می شودکه،  در اثر آنفولانزای اسپانیایی ملیون ها نفر درگذشت. درزمانههایگذشته،شیوعبیماریهابیشترمحدودبهیکمنطقهخاصبود،قسمیکهحضرتعمرفاروقرضیاللهعنهباارتشخودبهطرفشام …

بیشتر بخوانید! »

نگهداری سگ

معهد الدّعوه انستیتیوت مرکز التسهیل و التوجیهـ حقوق العباد (Human Rights) شعبان ۲۴، ۱۴۴۱ هـ ق نگهداری سگ دراطراف واکناف افغانستان شما دیده اید که، جا های استند که، ماین پاکی صورت میگیرد ودرآن ساحات ماین ها را توسط سگ ها پیدامیکنند، جاهايي که ماین وجود داشته باشد سگ درآنجا …

بیشتر بخوانید! »

آیا در وجود سلاح های کشتار جمعی جنگ جواز دارد؟

انستیتیوت معهدالدعوة مرکز التسهیل والتوجیه قانون حقوق بشر بین المللی ۱۵، شعبان ۱۴۴۱ هـ ق آیا در وجود سلاح های کشتار جمعی جنگ جواز دارد؟   در گذشته سلاح هایی وجود داشت که، توسط آنها یک یک مرمی شلیک میگردید. اما سلاح های ساخته شد که به جای شلیک یک …

بیشتر بخوانید! »